Přihlášení žáka
Login:
Heslo:
Přihlášení učitele
Login:
Heslo:

O projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků. Systém současné výuky cizích jazyků na karvinských ZŠ je nutné inovovat a žáky samotné více motivovat, neboť se projevují neaktivním přístupem ve výuce cizích jazyků, žáci nechápou důležitost pro své budoucí uplatnění a výuku považují za nudnou a samoúčelnou.

Cílem tohoto projektu je zintenzivnit výuku cizích jazyků na všech karvinských základních školách, zatraktivnit žákům i pedagogům samotnou výuku cizích jazyků pomocí moderních ICT technologií, dále pak žáky pomocí zahraničních pobytů motivovat a v praxi jim ukázat, že znalost cizích jazyků patří k základním dovednostem občanů EU, pomocí nichž budou schopni v celé Evropě navázat nové kontakty a také se pohybovat na celoevropském trhu práce.

Mezi klíčové aktivity projektu patří zavedení nových forem výuky, realizace krátkodobých zahraničních pobytů žáků, vytvoření internetového portálu pro žáky a pedagogy a realizace workshopů pro pedagogické pracovníky. Výstupem projektu bude vybudování interaktivního internetového portálu pro žáky a pedagogy, na jehož základě bude zavedená nová forma výuky včetně e-learningu na všech ZŠ, realizace zahraničních pobytů žáků a organizace workshopů pro pedagogy.