Stupňování přídavných jmen víceslabičných - 3. stupeň (superlatives) short answer

Quiz