Stupňování přídavných jmen víceslabičných - 3. stupeň (superlatives) multiple-choice

Quiz