Stupňování přídavných jmen víceslabičných-2.stupeň (comparatives) multiple-choice.

Quiz