Stupňování přídavných jmen krátkých - 3. stupeň (superlatives) multiple-choice.

Quiz