parakovam

SHOPPING

Gap-fill exercise
DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ

Doplň chybějící slova v rozhovoru při nakupování.
Pro kontrolu stlač "Check".
- Can I you?
YOU: How is this book?
- It´s £3.50.
YOU: And much these bookmarks?
- They´re 70p .
YOU: I have a book and three bookmarks, ?
- That´s £.
YOU: you are.
- Thank .