parakovam

Prince Bruncvík and the lion (Chit Chat PS 2, p.65)

Gap-fill exercise
Doplňovací cvičení
(Přečti si příběh z pracovního sešitu a doplň chybějící slova. Pro kontrolu správnosti stlač "Check", pro nápovědu the "Hint".)

   are      bear      dragon      father      friend      kill      king      lion      Prince      Princess      says   
Prince Bruncvík says goodbye to his .
He sees a and a lion. They fighting.
Bruncvík saves the .
Now the lion is Bruncvík´s .
Bruncvík and the lion see a .
The says:"Today the goes to the dragon."
Bruncvík and the lion the dragon.
"Thank you, ! Thank you, Lion!" the Princess.