parakovam

MY FRIEND IS A MONSTER 4

Matching exercise - spojovačka
(Chit Chat 1, p.23)

Spoj části vět a frází (po rozkliknutí vyber vhodný výraz a potvrď).
Pro kontrolu stlač "Check".
Are you
What´s
Where´s
Here
Try
It ´s
She´s