parakovam

MY FRIEND IS A MONSTER 4

Matching exercise - spojovačka

Spoj části vět a frází (uchop levým klikem slova na pravé straně a přesuň).
Pro kontrolu stlač "Check".