parakovam

MY FRIEND IS A MONSTER 10

Matching exercise
Chit Chat 1, p.51

Spoj části vět podle příběhu: