parakovam

JOBS

Matching exercise
Spojovačka - povolání

Spoj tvrzení vpravo s tvrzením na levé straně.
Match the items on the right to the items on the left.