parakovam

Do it/Don´t do it (imperatives - příkazy a zákazy)

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Spoj k sobě části vět, které k sobě patří.