parakovam

Matching exercise
Chit Chat 1, p.66 - 67

Přiřaď věty na pravé straně k větám vlevo.