Přihlášení žáka
Login:
Heslo:
Přihlášení učitele
Login:
Heslo:

Možnosti studia v zahraničí

Léto 2015 s výukou cizích jazyků

Jazykové pobyty

Letní příměstské tábory s výukou cizího jazyka
www.hoteldakol.cz
www.topschool.cz
www.cloverleaf.cz

Letní jazykové kurzy
www.jazykovepobyty.cz
www.ef-czech.cz
www.hello.cz
www.studyglobal.cz
www.skolnizajezdy.cz

Možnosti studia v zahraničí.pdf [0.4 MB]

Odkazy na studijní pobyty.doc [0.03 MB]