Přihlášení žáka
Login:
Heslo:
Přihlášení učitele
Login:
Heslo:

Kontakt

Statutární město Karviná
Odbor rozvoje
ul. Karola Śliwky 149/17
Karviná - Fryštát

Ing. Jan Urbánek, manažer projektu: info@janurbanek.eu
Naděžda Komínková, finanční manažer projektu: nadezda.kominkova@karvina.cz