Přihlášení žáka
Login:
Heslo:
Přihlášení učitele
Login:
Heslo:

Aktuality EU

Odkazy:

http://ec.europa.eu/news/regions/index_cs.htm

http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/udalosti_a_temata/index.html

http://europa.eu/europedirect/index_cs.htmEU A DĚTI

http://euhrou.cz/eu-pro-skolaky/

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/erasmus

http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1.html

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zkousky-z-cizich-jazyku

Evropská unie.pdf [0.87 MB]