Přihlášení žáka
Login:
Heslo:
Přihlášení učitele
Login:
Heslo:

Úvod

V dnešním světě je znalost cizích jazyků velmi důležitou součástí života každého jedince, neboť prostřednictvím jazyků se lze domluvit v celé Evropě, ale i po celém světě. Učení a vzdělávání je celoživotní úděl každého z nás, již od narození, kdy se nové poznatky předávají pomocí her a zábavných činností. S rostoucím věkem se však toto krásné období učení pomocí her opouští a přistupuje se k méně oblíbeným formám učení. Co je však důležité je si uvědomit, že se člověk neučí kvůli rodičům nebo učitelům, ale vždy jen kvůli sobě.

Klasické studium ve třídě s kvalitním učitelem je stále považováno za nejúčinnější, ale jen pokud je výuka propojena s vhodnými metodami studia, úsilím, pravidelností a opakováním probírané látky. Tento stav lze změnit pomocí moderních forem výuky cizích jazyků, zvýšit angažovanost, zájem žáků o vzdělání a zlepšit pedagogickým pracovníkům prostředí pro výuku cizích jazyků.

Cílem tohoto internetového portálu je pomoci žákům základních škol studovat jazyky s mnohem menší námahou než doposud.